na našich stránkach!

Sme veľmi radi, že ste navštívili našu novú internetovú stránku.
Dúfame, že informácie, ktoré sú tu uvedéné Vám pomôžu sa rozhodnúť
práve pre nás. :)

Tešíme sa na našu budúcu spoluprácu.

Služby

vyberte si z našej ponuky
- Elektromontážne práce
- Montáž a oprava el. zariadení
- Výroba el. rozvádzačov
- Opravy, montáž osvetlenia
- Zapojenie el. pracovných strojov
- Údržba, prevádzka trafostaníc
- Odstraňovanie revíznych závad na el. zariadenia a inštaláciách
- Demontáž jestvujúcich vedení - nahradenie novou technológiou
- Kontrola el. ručného náradia a el. spotrebičov
- Montáž elektrického vykurovania (oprava)
- Zhotovenie el. prípojok
- Bleskozvod – montáž, prípadne opravy
Tieto služby Vám vieme zabezpečiť nasledovnými plošinami a dopravnými prostriedkami :

vysokozdvižná plošina AVIA A31 - MP13


- použiteľná aj v uzatvorených priestoroch - s možnosť pripojenia sa na elektrický rozvod
- pracovná výška 13m
- rozmery:

dĺžka = 6960 mm
šírka = 2100 mm
výška = 3170 mm


Hodinové sadzby viď CENNÍK.

vysokozdvižná plošina INREKA IP14


- použiteľná v teréne, keďže má vlastný el. zdroj (elektrocentrálu)
- pracovná výška 14m

- rozmery:

dĺžka = 5564 mm
šírka = 1800 mm
výška = 2600 mm


Hodinové sadzby viď CENNÍK.

vozidlo Citroën JUMPER


- v prípade opravy zariadení, na ktoré nie je potrebná vysokozdvižná plošina, zabezpečujeme dopravu našich elektromontérov vozidlom Citroën JUMPERHodinové sadzby viď CENNÍK.
Všetky práce na elektrických zariadeniach ukončujeme revíznou správou :
„Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky technického zariadenia elektrického“