na našich stránkach!

Sme veľmi radi, že ste navštívili našu novú internetovú stránku.
Dúfame, že informácie, ktoré sú tu uvedéné Vám pomôžu sa rozhodnúť
práve pre nás. :)

Tešíme sa na našu budúcu spoluprácu.

Kontakt

aby ste k nám trafili

Názov firmy :

Dušan Durdík DD

Montáž a oprava el. zariadení


Adresa :

ulica č. 25

916 41 Dolné Srnie


IČO :

32 776 993


DIČ :

1020304725


IČ DPH :

SK 1020304725


Obchodný register

Firma je zapísaná v Živnostenskom registri Zo 2547/1992


Číslo účtu :

41749296/0900

SK7509 0000 0000 00417 49296

Slovenská sporiteľňa


Tel. kontakty :

Dušan Durdík (majiteľ firmy) - +421 905 713 603


E-mail :

dusan.durdik@gmail.com


Sme tu pre Vás 29 rokov