na našich stránkach!

Sme veľmi radi, že ste navštívili našu novú internetovú stránku.
Dúfame, že informácie, ktoré sú tu uvedéné Vám pomôžu sa rozhodnúť
práve pre nás. :)

Tešíme sa na našu budúcu spoluprácu.

O firme

zopár informácií z našej histórie

Firma Durdík Dušan DD bola založená v roku 1992. Začínala s jedným
zamestnancom, účtovníkom a majiteľom v jednej osobe. Poskytovala služby hlavne
občanom, obciam a drobným podnikateľom.
V roku 1994 sa firma rozrástla na 5 zamestnancov a zakúpila prvé staršie nákladné vozidlo
AVIA A21- FURGON. Postupne začala poskytovať služby pre väčšie firmy, s ktorými dodnes
spolupracuje. V roku 1996 firma zakúpila vozidlo s vysokozdvižnou plošinou AVIA A31- MP13.
V ďalších rokoch firma rozšírila svoj automobilový a strojový park o vozidlá Citroën JUMPER,
vysokozdvižnú plošina INREKA IP14, a tým sa rozšírilo poskytovanie montážnych
prác vo výrobných halách.
Taktiež naďalej spolupracujeme s obcami, ktorým poskytujeme opravy,
rekonštrukcie osvetlení, elektromontážne práce atď.